Logo Concurs de compozitie Majura

Cel mai mult preţuiesc darul de a compune muzică şi nici un muritor nu poate poseda o fericire mai mare.
George Enescu

DESPRE CONCURSUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE MAJURAConcursul Național de Compoziție MAJURA pentru Duo Pianistic și Lied 2018 - proiect al Asociației Majura Christ - își propune să stimuleze creativitatea compozitorilor români și să determine îmbogățirea repertoriului de gen. Competiția oferă compozitorilor posibilitatea de a se apleca și afirma într-un gen cameral mai puțin abordat în România. In același timp, va fi și un vector de promovare la nivel international a școlii românești de compoziție prin includerea creațiilor premiate în repertoiul obligatoriu al Concursului Internațional Suzana Szörenyi de Duo pianistic și Lied 2019.

CONCURSUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE MAJURA


concurs de compoziție pentru duo pianistic și lied

dedicat aniversării a 100 ani de la Marea Unire
Ediția I, 2018

PREMIILE 2018 LA CONCURSUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE MAJURASecțiunea lied
Premii ex-aequo
"Vis vitreg" lied pentru soprană și pian, aparține compozitorului Sebastian ANDRONE - PDF
"Ploaia conștiinței" lied pentru mezzosoprană și pian, compozitor Aurelian BĂCAN - PDF

Secțiunea patru mâini
”Efectus Papilio”, compozitor Sebastian ANDRONE - PDF

Secțiunea două piane
Nu s-a acordat

Compozițiile premiate vor fi lucrări impuse la cea de-a treia ediție a Concursul International de duo pianistic si lied Suzana Szörenyi, septembrie-octombrie 2019.

REGULAMENT CONCURS NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE MAJURA

Concursul se adresează compozitorilor cetățeni români. Nu este impusă o limită de vârstă.

Competiția are în vedere creații pentru următoarele categorii꞉
A. Lied (voce – pian) – 3-5 minute
B. Duo pianistic la patru mâini – 10-12 minute
C. Duo pianistic două piane – 10-12 minute

Lucrările prezentate în concurs trebuie să fie originale și să nu fi fost cântate în public până la data concursului.
Lucrările se vor trimite recomandat, în patru exemplare pe adresa꞉ Asociația MAJURA CHRIST, Str. Spiru Haret nr. 2, etaj 3, ap.6, sector 1, București, până la data de 20 septembrie 2018.

Lucrările vor avea titlu și motto (numele compozitorului nu va apărea pe lucrare!). Același motto va figura și pe plicul sigilat care va însoți lucrarea. Plicul sigilat va conține numele compozitorului și datele de contact꞉ copie act identitate sau certificat de naștere, adresă, număr de telefon, e-mail.
Partitura lucrării pe care va apărea numele compozitorului nu va fi jurizată.

PREMII CONCURSUL NAȚIONAL DE COMPOZIȚIE MAJURALa categoria A premiul va avea valoarea de 1.500 lei.
La categoria B premiul va avea valoarea de 2.000 lei.
La categoria C premiul va avea valoarea de 2.500 lei.
Premiile peste 600 lei sunt impozabile.

Lucrările se pot trimite în perioada 2 mai 2018 - 20 septembrie 2018 (data poștei).

Rezultatele concursului vor fi anunțate la Recitalul de muzică românească din cadrul Festivalului Internațional Majura, din 1 octombrie 2018.

Compozițiile premiate la cele trei categorii vor fi lucrări impuse la cea de-a treia ediție a Concursul International de duo pianistic si lied Suzana Szörenyi, septembrie-octombrie 2019.


Notă꞉ Deciziile juriului sunt irevocabile.

CONTACTcontact@majura.ro